Logo

Poradnia Hematologiczna

Hematolog- Lidia Chmielewska

Hematologia -jest nauką zajmującą się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza. Krew pełni bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Gdy krew jest zdrowa, narządy wewnętrzne są dobrze odżywione oraz  system obronny działa sprawnie ale krew może chorować. Choroby krwi i układu krwiotwórczego mogą być stosunkowo łagodne, jak również bardzo poważne, prowadzące w końcu do śmierci.

Jakie choroby krwi leczy hematolog?

 • niedokrwistość,
 • ostre białaczki szpikowe,
 • ostre białaczki limfatyczne,
 • zespoły mielodysplastyczne,
 • przewlekła białaczka szpikowa,
 • czerwienica prawdziwa,
 • nadpłytkowość samoistna,
 • pierwotne włóknienie szpiku,
 • przewlekła białaczka eozynofilowa i i inne hipereozynofilie,
 • mastocytoza,
 • przewlekła białaczka mielomonocytowa,
 • przewlekła białaczka limfocytowa,
 • chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki nie-Hodgkina),
 • pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej – MALT,
 • chłoniak z komórek płaszcza,
 • chłoniak Burkitta,
 • chłoniak śródpiersia z dużych komórek B,
 • chłoniak węzłowy strefy brzeżnej,
 • chłoniak z małych limfocytów B,
 • chłoniak limfoplazmocytowy (makroglobulinemia Waldenstroma),
 • chłoniak z obwodowych komórek T,
 • chłoniaki skórne (w tym ziarniniak grzybiasty i zespół Sézar’ego),
 • anaplastyczny z dużych komórek T,
 • chłoniaki limfoblastyczne (głównie T-komórkowe, ale mogą być także B-komórkowe),
 • chłoniak Hodgina,
 • szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi),
 • zespół hamofagocytowy,
 • niedobory odporności,
 • skazy krwotoczne