Logo

Weronika Zwierzyńska


Weronika Zwierzyńska – rejestratorka

Licencjonowany pedagog, w trakcie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej. Ukończyłam studia licencjackie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia wybrałam z zamiłowania do dzieci oraz chęci niesienia im pomocnej dłoni.

Jestem otwarta na ludzi. Wierzę, że komunikacja międzyludzka jest kluczowym elementem potrzebnym do osiągnięcia sukcesu. Nieustannie szukam możliwości rozwoju swojej osoby.