Logo

Autologiczny przeszczep komórek

System wykorzystujący autologiczny przeszczep komórek.

W pewnym okresie życia łysienie androgenowe dotyka ok. 70% mężczyzn i ok. 40% kobiet. Zakładając, że w przypadku mężczyzn taki proces jest zjawiskiem fizycznym, akceptowanym społecznie, to w przypadku kobiet wygląda to nieco inaczej. U tej części społeczeństwa jest to stosunkowo obciążający problem – zarówno pod względem estetycznym, jak i psychologicznym. Istnieje jednak skuteczna metoda redukcji tego problemu. Jest to innowacyjny system wykorzystujący autologiczny przeszczep komórek, który przynosi spektakularne efekty.

Czym jest system wykorzystujący autologiczny przeszczep komórek?

To system wykorzystujący autologiczny przeszczep komórek. W praktyce oznacza to, że Pacjent, który poddawany jest zabiegowi, jest jednocześnie dawcą oraz biorcą. Całość procedury wykonywana jest podczas pojedynczej sesji. Miejsca poddane działaniu tej metody są stymulowane przy pomocy komórek progenitorowych i czynników wzrostu, które zostały uzyskane z miejsca wyznaczonego jako odpowiedniego do pobrania przeszczepu. Specjalnie opracowana technika została opracowana podczas badań klinicznych. Poprzez odpowiednio ukierunkowany proces mechaniczny oraz filtrację, możliwe jest uzyskanie wysokiej koncentracji komórek progenitorowych i pozostałych elementów prekursorowych (np. komórek macierzystych). Zawiesina pozyskiwana poprzez system ma udowodnione działanie regenerujące tkanki w badaniach klinicznych.

Jak wygląda zabieg?

Procedura nie jest zabiegiem skomplikowanym. Całość procedury trwa zazwyczaj około 30-60 minut. Pierwszym etapem jest pobranie niewielkiej biopsji z linii włosów na karku Pacjenta. Pozyskiwane są 3 wycinki o średnicy 2,5 mm. Ta część procesu jest dla Pacjenta całkowicie bezbolesna. Miejsce biopsji poddawane jest znieczuleniu przy pomocy lidokainy. Małe wymiary wycinków skóry umożliwiają gojenie się ran w sposób samoistny. Wybór miejsca biopsji nie jest przypadkowy. To właśnie tam występuje obszar, który pozostaje najmniej podatny na łysienie androgenowe.

Kolejny etap zabiegu to stworzenie zawiesiny, zawierającej komórki progenitorowe, czynniki wzrostu i komórki macierzyste. Elementy te zostają wyizolowane z tkanki pobranej wcześniej od Pacjenta. Stworzony preparat zostaje wstrzyknięty w skórę głowy pacjenta (na zasadzie mezoterapii), w okolice mieszków włosowych. Ma to zainicjować w nich procesy naprawcze.

Cy zabieg jest jednorazowy czy należy go powtarzać?

Jest to zabieg jednorazowy. Z ponad trzyletnich obserwacji klinicznych wynika, że zabieg można powtórzyć po 2-3 lata. Łysienie androgenowe jest chorobą postępującą i nie jesteśmy jej w stanie całkowicie zatrzymać. Przy pomocy tej metody jesteśmy jednak w stanie znacząco ją spowolnić a nawet odwrócić ten proces powodując odrost utraconych włosów.

Kiedy pacjent może się spodziewać pierwszych efektów?

Pierwsze efekty obserwujemy po 30-90 dniach. Jest to jednak uzależnione od zdolności regeneracyjnej , które są indywidualne u każdego z Pacjentów.

Czy to jest zabieg dla wszystkich, których dotyka problem łysienia?

Jak w każdej terapii w medycynie należy dobrze zdiagnozować Pacjenta zanim zaoferujemy jakiekolwiek leczenie. Nie jest to z pewnością zabieg dla osób zupełnie pozbawionych włosów i mieszków włosowych. Takim Pacjentom zazwyczaj zalecam przeszczep jeśli nadal chcą być właścicielami bujnej fryzury. Jest to jednak zabieg, który przy znacznie przerzedzonych włosach przynosi fantastyczne efekty kliniczne.

Badania kliniczne wskazują, że po zabiegu następuje zatrzymanie utraty włosów w ciągu 6-8 tygodni, a istniejące mieszki włosowe, poddane regenerującemu działaniu komórek uzyskanych z własnej skóry, zaczynają generować nowe włosy.

WSKAZANIA

.Zabieg poprzedzony jest badaniem trichoskopowym, w którym lekarz określa wskazania i omawia z Pacjentem możliwości terapii.

Do zabiegu kwalifikujemy mężczyzn ze stopniem łysienia I-III w skali Hamilton-Norwood oraz kobiety w stopniu I w skali Ludwiga.

PRZECIWWSKAZANIA

  • Zaburzenia dermatologiczne w obrębie skóry głowy
  • Uczulenie na środki znieczulenia miejscowego
  • Mężczyźni ze stopniem łysienia >III w skali Hamilton-Norwood oraz kobiety >I w skali Ludwiga
  • Choroby autoimmunologiczne i ogólnoustrojowe niewyrównane

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

Zabieg nie wymaga specjalnego przygotowania. Możliwe jest wykonanie go po konsultacji medycznej i wykonaniu badania triochoskopowego.

ZALECENIA PO ZABIEGU

Nie zalecamy mycia skóry głowy w dniu wykonanego zabiegu. Przez następne 2 dni mycie skóry głowy wyłącznie letnią wodą, bez dodatku szamponu. Miejsce biorcze przez 3 dni należy odkażać za pomocą płynu dezynfekującego skórę.